Вроцлавський університет

Вроцлавський університет- це один з найстаріших вищих навчальних закладів центральної Європи, який поєднує спадок сілезької історії та спадщину австрійської, прусської, чеської і польської культури, а також продовжує традиції польських університетів у Львові та Вільнюсі.

Вроцлавський університет - на сьогодні є одним з найбільших державних ВНЗ у Польщі. На 10-ти факультетах навчаються близько 27 000 студентів, а університетська громада нараховує приблизно 30 000 чоловік. Протягом останніх десятиліть тут навчалося багато знаних у польській культурі постатей, а також відомих громадських і політичних діячів.

В університеті діє Школа польської мови і культури для іноземців, де іноземні студенти, які приїжджають на навчання до Вроцлава, можуть вивчати польську мову.

Також діє Інститут Конфуція- 1 з чотирьох подібних осередків в усій Польщі. Головним завданням інституту є діяльність з наближення китайської мови та ознайомлення з китайською культурою і традиціями.

В університеті функціонує і Школа стародавніх та східних мов, де є можливість вивчати: японську, арабську, новогрецьку, корейську, турецьку, єврейську, старогрецьку, латинську мови, а також мови гінді і санскрит. Додатково організовано курси новогрецької та хорватської мов.

Бібліотека Вроцлавського університету є загальноуніверситетською установою. Маючи універсальний бібліотечний фонд з близько 4 мільйонами позицій, бібліотека є потужною науково-дидактичною базою як для університетського середовища, так і для всіх мешканців міста.

В університеті діє Центр німецьких та європейських студій ім. Віллі Брандта - міжфакультетний та міждисциплінарний осередок, що належить до мережі осередків, підтримуваних DAAD(Німецький центр академічного обміну) в усьому світі.

З Вроцлавським університетом пов`язані прізвища 11 Нобелівських лауреатів, зокрема МаксаБорна, Фрідріха Бергіуса, Ервіна Шредігера, Карла фон Фріша, Ганса Георга Демельта. Ці вчені здобули Нобелівську премію в 1902-1989 рр. Також навчалася в цьому університеті відома католицька свята і патронат Європи Едіт Штайн(1891-1942), або свята Тереза Венедикта Хреста.

Вроцлавський університет займає дуже високе місце у загальнопольському рейтингу ВНЗ(ІV у 2014р.). Також одержав дуже добру оцінку від Міністерства науки та вищої освіти Польщі. Два факультети університету- біотехнології та факультет історичних і педагогічних наук- посіли 1-е місце серед усіх факультетів ВНЗ Польщі, одержавши найвищу категорію А+. Це свідчить про те, що саме цей університет має найкращі програми з навчання біотехнології та історичних наук.

Студенти університету, у тому числі громадяни країн з-поза меж ЄС, можуть частину навчання пройти за кордоном,напр., у рамках програми Erasmus+. На такі поїздки надається стипендія. Цією можливістю щорічно користуються сотні студентів, а університет, в свою чергу, посідає провідне місце серед польських ВНЗ за кількістю студентів, котрі виїжджають за кордон в рамках програми Erasmus+ (1-е місце серед ВНЗ південно-західної Польщі).

В університеті працюють найкращі у своїй галузі фахівці. Серед них більше 1800 осіб - це наукові працівники, зокрема 400 професорів, у тому числі з ВНЗ з інших країн.

Окрім навчання, Вроцлавський університет пропонує також розвивати власні наукові зацікавлення в межах дієвих студентських наукових гуртків.

Ціни на 2019-2020 рік

Оплата за рік навчання польською мовою стаціонарної форми на бакалавраті, магістратурі та єдиного магістерського навчання становить 2 500 Євро.

Оплата за рік навчання англійською мовою стаціонарної форми на бакалавраті, магістратурі та єдиного магістерського навчання становить 3 000 Євро.

Адміністрація
 • Європейська адміністрація
 • Адміністрація державного сектору
 • Внутрішня безпека
 • Місцеве самоврядування
Археологія
Астрономія
Національна безпека
Біологія людини
Біологія
 • Біологія людини
 • Біологія середовища
 • Педагогічна спеціальність (природа)
Біотехнологія
Хімія і судова токсикологія
Медична хімія
Хімія
Європейська дипломатія
Спадщина матеріальної культури - захист, просування, управління
 • управління культурною спадщиною
 • історична туристика
Журналістика та суспільна комунікація
 • журналістика в музиці
 • журналістика прес-і онлайн
 • радіо-і телевізійна журналістика
 • спортивна журналістика
 • фото журналістика, газетна, рекламна і художня
 • проектування комунікацій (Communication Design)
 • творче письмо (creative writing) - кіно-театр-телебачення
Економія
 • право в бізнесі
 • бухгалтерський облік і податки
 • Economic and Sustainable Business (економіка і екобізнес)
Ентологія та культурна антропологія
Польська філологія
 • редагування
 • комунікологія
 • культурна лінгвістика
 • логопедія
 • викладач
 • прикладна риторика
Російська філологія
Сербська та Хорватська філологія
Українська філологія
Італіяністика
 • JUDAISTYKA
Нідерланістика
 • Нідерландська мова, культура та література в центральноєвропейській тематиці
Фізика
 • Еконофізика
 • Експериментальна фізика
 • Kомп'ютерна фізика
 • Tеоретична фізика
Генетика та експериментальна біологія
Географія
Геологія
Просторова економіка
Історія мистецтва
Історія
 • Американістика
 • Архівістика і керування документацією
 • Документалістика
 • Регіональна аналітика
 • Викладацька спеціальність
Індивідуальне інформативно-математичне навчання
Наукова інформація і бібліотекознавство
Інформатика
Іміджеві комунікації
 • Branding
 • PublicRelations
 • Реклама
Культура та практика тексту: творче письмо і редагування
Європеїстика
 • федералізм і регіональна політика
 • економічна інтеграція
 • кадри в європейському публічному просторі
 • засоби масової інформації та соціальні комунікації місцевому рівні ЄС
 • зовнішня політика Європейського Союзу
 • підприємництво і європейський ринок праці
 • державний сектор в Європі
 • суспільство і культура в Європі
 • управління розвитком на місцевому і регіональному рівні
Культурознавство
 • Культура кіно
 • Культура та імідж регіону
 • Перформанс- культура розвитку
Математика
 • Біоматематика
 • Теоретична математика
 • Математика в економіці та страхуванні
 • Теорії ймовірності та статистика
 • Викладацька спеціальність
Індивідуальне вивчення гуманітарних і соціальних наук
Мікробіологія
Мілітаріознавство
 • Популяція знань про мілітарію
 • Відтворююча історична анімація
Музикознавство
Охорона середовища
Спеціальна педагогіка
 • Освіта та реабілітація людей з інтелектуальної інвалідністю
Педагогіка
 • Дошкільна освіта та виховання
 • Освіта для дорослих і соціальний маркетинг
 • Організація виховання і регіональна освіта
 • Педагогіка з терапією
 • Педагогіка утворена з соціальною інтервенцією
 • Консультування та психологічно-педагогічна допомога
 • Соціальна реабілітація
Політологія
 • державна адміністрація
 • політичний маркетинг
 • ЗМІ та журналістика
 • політичне лідерство
 • закордонні служби
Соціальна праця
Цифрові та мережеві публікації
Соціологія дискреційних груп
 • безпека в дискреційних цивільних системах
 • безпека в дискреційних військових системах
 • безпека в дискреційних воєнізованих системах
Соціологія
 • соціальна комунікація
 • соціологія освіти та дослідження освітнього ринку
 • місцеві спільноти
Міжнародні відносини
 • економіка і міжнародний бізнес
 • європейські дослідження
 • вивчення німецької
 • вивчення сходу
 • закордонні служби
 • управління комунікаціями в міжнародних відносинах
Управління суспільними проектами
Управління природним середовищем
Технічна фізика (і)*
 • дозиметрія і захист від рентгенівського знімка
 • медична фізика
 • прикладна фізика твердого тіла
Прикладна інформатика та вимірювальні системи (і)*
Геологічна інженерія (і)*
Право (є.м.)**
Психологія (е.м.)**
Археологія
 • археологія Barbaricum
 • археологія епохи бронзи
 • археологія епохи каменю
 • археологія історична і судова
 • археологія Нового Світла
 • археологія римських провінцій
 • археологія середньовіччя
 • нумізматика
Адміністрація
 • Administration in International Organistations (англ.мовою)
Антропологія літератури, театру і кіно
Астрологія
Біологія
 • Біологія людини
 • Біологія середовища
 • Педагогічна спеціальність (природа)
Біотехнологія
 • біоінформатика і системна біологія
 • молекулярна біологія
 • медична біотехнологія
 • біотехнології пептидів та білків
 • молекулярна мікробіологія
Хімія
Економіка
 • Економіка менеджерська
 • Фінансові ринки
 • Master Managerial Economics
Європейська дипломатія
 • міжнародна безпека
 • дипломатія місцева та регіональна
 • політична культура та змі
 • зовнішня політика
Журналістика та суспільна комунікація
 • радіо-і телевізійна журналістика
 • фото журналістика, газетна, рекламна і художня
 • Журналістика and Social Communication
 • творче письмо (creative writing) - кіно-театр-телебачення
Ентологія та культурна антропологія
Польська філологія
 • редагування
 • фольклор, популярна література, дитяча література
 • художня та літературна критика
 • лідер і соціальний аніматор
 • викладання польської мови, як іноземної
Англійська філологія
Чеська філологія
Французька філологія
 • французький філолог в цифровому світі
 • перекладач
Німецька філологія
 • glotto dydaktyka
 • данська мова
 • лінгвістика
 • підготовка вчителів
 • культурологія
 • літературознавство
 • скандинавістика: мова-культура-переклад
 • перекладач
 • викладач
Іспанська філологія
 • іспанська філологія в цифровому світі
 • перекладач
Класична філологія та середземноморська культура
 • Арабська
 • Класична
 • Латинська
 • Новогрецька
 • Італійська
Класична філологія
 • Візантійська та новогрецька
Російська філологія
Сербська та Хорватська філологія
Українська філологія
Нідерланістика
Фізика
 • Експериментальна фізика
 • Комп'ютерна фізика
 • Теоретична фізика
 • Викладацька
Географія
 • регіональний та місцевий аналіз
 • геоекологія
 • туристична географія
 • геоінформатика та картографія
 • просторова економіка
 • кліматологія та захист атмосфери
 • захист та управління якістю повітря, води, ґрунту
Геологія
 • Геохімія навколишнього середовища та керування відходами
 • Дослідницька геологія
 • Гідрогеологія
 • Петрологія та прикладна мінералогія
Історія мистецтва
Історія
 • Архівістика і керування документацією
 • Документалістика
 • Регіональна аналітика
 • Викладацька спеціальність
Філософія
Наукова інформація і бібліотекознавство
 • Цифрові бібліотеки
 • Наукова бібліотека
 • Бібліотеки в суспільстві знань
 • Редагування
 • Преса в системі соціальної комунікації
 • Мистецтво книги
Інформатика(1,5 років)
 • Інтелектуальна обробка даних
Інформатика (2 роки)
 • Інтелектуальна обробка даних
Іміджеві комунікації
 • Branding
 • Public Relations
 • Реклама
Антропологія літератури, теарту і кіно
Європеїстика
 • європейський місцеве самоврядування
 • федералізм і регіональна політика
 • економічна інтеграція
  зовнішня політика Європейського Союзу
 • державний сектор в Європі
 • суспільство і культура в Європі
 • ЄС в міжнародних відносинах
 • внутрішня безпека Європейського Союзу
 • управління в Європейському Союзі
Культурознавство
 • Художня критика
 • Культура і медіа
 • Ринок культури – глобалізація, регіональність, локальність
Математика
 • Біоматематика
 • Теоретична математика
 • Математика в економіці та страхуванні
 • Теорії ймовірності та статистика
 • Викладацька спеціальність
Індивідуальне вивчення гуманітарних і соціальних наук
Мікробіологія
Музикознавство
Охорона середовища
 • Аналітика середовища
 • Оцінка впливу на навколишнє середовище
Педагогіка (стаціонарна форма навчання на магістратурі пропонує для випускників бакалаврату педагогічних напрямів)
 • освіта для дорослих і соціальний маркетинг
 • маркетинг і управління освітніми організаціями в регіоні
 • педагогіка культури і засобів масової інформації
 • педагогіка з терапією
 • педагогіка утворена з соціальною інтервенцією
 • консультування та психологічно-педагогічна допомога
 • профорієнтація і коучинг кар'єри
 • педагогічна терапія
Педагогіка (стаціонарна форма навчання на магістратурі пропонує для випускників бакалаврату педагогічних та непедагогічних напрямів, такі спеціальності)
 • освіта для дорослих і соціальний маркетинг
 • маркетинг і управління освітніми організаціями в регіоні
 • педагогіка культури і засобів масової інформації
 • педагогіка з терапією
 • педагогіка утворена з соціальною інтервенцією
 • дошкільне виховання та освіта
Політологія
 • державна адміністрація
 • політичний маркетинг
 • ЗМІ та журналістика
 • політичне лідерство
 • закордонні служби
Публічна політика
Соціальна праця
Соціологія
 • дослідження ринку
 • соціологія простору в місцевих системах
 • соціологія мистецтва
Міжнародні відносини
 • публічна дипломатія та змі
 • економіка і міжнародний бізнес
 • Global Studies
 • дослідження глобальної безпеки
 • вивчення німецької
 • вивчення сходу
 • сучасні дипломатичні служби
 • управління європейської безпеки
Управління безпекою держави
Історія в публічному просторі
Управління природним середовищем
Antiquity and archaeology
Biotechnology
Chemistry
European cultures
Filologia
 • CLASSICS AND EUROPEAN IDENTITY
Politologia
 • Comparative Politics
 • Global Security
 • Media and Politics
Адміністрація
 • Administration in International Organistations
 • Chemia
 • Cultural Communication
Журналістика та соціальна комунікація спеціальність
 • JOURNALISMAND SOCIAL COMMUNICATION
Європеїстика
 • EU REGIONAL POLICY
Філологія
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • EMPIRICAL AND THEORETICAL LINGUISTICS
Політологія
 • Public Policy
 • Political Communication
 • Public Administration (organised jointly with Georgian Institute of Public Affairs)
 • Democracy and Development in Europe and Caucasus (organised jointly with Georgian Institute of Public Affairs)
 • Central and East European Studies (organised jointly with the University of Bucharest
Соціологія
 • INTERCULTURAL MEDIATION
Міжнародні стосунки
 • GLOBAL STUDIES