Університет ім. Адама Міцкевича в Познані ≡ UAM — Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu

Університет ім. Адама Міцкевича в місті Познань (УАМ) є найстарішим і найбільшим державним університетом в східній і північно-західній Польщі. Його історія налічує 500 років, йдучи своїм корінням в спадщину Любранської  Академії, заснованої в 1519 році.

Університет у своїй сучасній формі відзначатиме столітній ювілей з дня заснування в 2019 році. Університет ім. Адама Міцкевича є одним з найбільших академічних центрів Польщі та має свої філії в Гнєзно, Каліші, Пілі і Слубіце.

Починаючи від 2008 року Poland’s National Conference of Doctoral Students щороку нагороджувала Університет ім. Адама Міцкевича званням «Найкраща установа вищої освіти в Польщі».

Переваги

Університет має свої департаменти і центри, розташовані в 50 будівлях по всьому місту.

 •  Бібліотека університету - одна з кращих в країні, тут знаходиться більше 4 мільйонів томів. Щороку вуз організовує курси студентам-іноземцям для вивчення польської мови і культури.
 •  В університеті навчається більше 47 тисяч. студентів та більше 1300 аспірантів.
 • На сьогоднішній день працюють біля 3000 наукових співробітників, у тому числі 264 штатні професори, 439 доцентів і 1617 старших викладачів с науковим ступенем кандидата наук та доцента.
 •  Основні напрями навчання в університеті: гуманітарні науки, соціальні науки, природничі науки, а також науки пов'язані з мистецтвом.
 • Університет  пропонує програми бакалавра польською, англійською та німецькою мовою, програми магістра - польською, англійською та датською мовою, індивідуальні докторські програми англійською мовою.
 •  В даний час навчання та дослідження проводяться в 49 областях .

Диплом університету набуває  найбільшого попиту на ринку праці. Студенти і випускники, зацікавлені в одержанні додаткових знань та кваліфікацій мають для цього всі можливості, завдяки запропонованим університетом програмам та курсам. Серед них:

- післядипломна освіта, додаткова професійна кваліфікація - Академія "Artes Liberales" (AAL);

- міждисциплінарне дослідження в сфері гуманітарних науках (MISh), що дає можливість поєднати різні гуманітарні спеціальності;

- Університетський центр міжнародної освіти (САМ-PIE) дає студентам можливість відвідувати заняття котрі проводяться  викладачами-іноземцями;

- програми MOST i LLP Erasmus полегшують мобільність студентів університету як на території Польщі так і в Європі загалом.

 • В Університеті працює студентський парламент і парламент докторантів.
 • З кожним роком в ВНЗ все більше іноземних студентів. Для іноземців існують такі додаткові програми:

а)  AMU-PIE, A YEAR AT AMU, яка координує більше 130 регулярних курсів з багатьох предметів англійською мовою;

б)  Школа польської мови для іноземців;

в)   Літня школа польської мови та культури;

г)   Літня школа англійської мови для іноземців.

В Університеті є свій клуб, багато співтовариств, театр та хор. Також студенти мають можливість користуватися чудовими спортивними залами.

Університет ім. Адама Міцкевича проводить вступний іспит з польської мови на рівні В1 в Києві 7-10 липня 2017 року. Більше інформації можна знайти тут.

Адміністрація (с) (н)
Управління (с) (н)
Європейське право (с) (н)
Правничо-економічний напрямок - спільно з економічним університетом у Познані (с)
Право (ЄМ) (с) (н)
Право - спільно UAM і ЄС Viadrina (спільно з Європейським університетом Viadrina,
CP в Слубіцах) (ЕМ) (с)
Англійська філологія (с) (н)
Англійська філологія
 • південноафриканська (с)
 • нідерландська (с)
Біо-інформатика(с)
Біологія (с) (н)
Біологія
 • природознавство(с)
Біотехнології (c)
Захист навколишнього середовища (с) (н)
Захист навколишнього середовища управління водними ресурсами (с)
Хімія
 • хімічна аналітика (с)
 • біологічна хімія (с)
 • хімія і природа (с)
 • косметична хімія (с)
 • хімічні матеріали (с)
 • загальна хімія (с)
 • судова хімія (с)
 • хімія навколишнього середовища (с)
 • хімія з застосуванням інформатики (с)
 • синтез і хімічний аналіз (с)
 • хімія (н)
Філологія
 • болгарська філологія (с)
 • хорватська філологія (с)
 • чеська філологія (с)
 • класична філологія (с)
 • сербська філологія (с)
 • філологія слов’янська і польська (с)
 • філологія середземноморська (с)
Знання про театр (с)
Польська філологія (заняття в Калішу) (с) (н)
Балканістика (с)
Фільмознавство і медіа культура (с)
Польська філологія (с) (н)
Польська філологія як іноземна (заняття в Шубіцах) (с)
Філологічно-історичні центральноєвропейські дослідження (с)
Біофізика
 • біофізика молекулярна (с)
 • оптика окулярна (с) (н)
 • фізика (с)
 • медична фізика (с)
 • режисура звука (с)
 • комп’ютерні технології (3,5 роки) (с)
Акустика
 • протезист слуху (н)
 • протезист слуху і захист від шуму (с) (н)
Астрономія (с)
Історія
 • архівознавство і документалістика (с) (н)
 • історія військової справи (с) (н)
 • медієвістика (с) (н)
 • політична думка і культура (с) (н)
 • історія - вчительська спеціальність (с) (н)
 • соціоекономіка (с) (н)
Історія (с) (н)
Музикознавство (с)
Сходознавство (с)
Археологія (с)
Етнологія (с) (н)
Історія мистецтва (с) (н)
Гуманітарні науки - полоністико-історичне педагогічне навчання (с)
Математика (с) (н)
Інформатика (с) (н)
Навчання математики та інформатики (с) (н)
Географія (с) (н)
Географія
 • екологія міст (с)
 • геоінформація (3, 5 роки) (с)
 • гідрологія, метеорологія і кліматологія (с)
Географія і картографія (н)
Геологія (с)
Просторова економіка (с) (н)
Туризм та відпочинок (с)
Туризм та відпочинок в Пиле (с)
Водне господарство в Пиле (с)
Менеджмент навколишнього середовища с)
Національна безпека (с) (н)
Національна безпека в Пиле (с) (н)
Міжнародні відносини (с) (н)
Журналістика і громадські зв’язки (с) (н)
Журналістика і громадські зв’язки в Пиле (с)
Державне управління (с) (н)
Філософія (с) (н) (2500 EUR)
Філософія
 • етика (с) (н)
 • соціальна комунікація (с) (н)
 • управління знаннями (с)
 • громадське життя (с) (н)
Культурознавство (с)
Культурознавство
 • діалог в європейській культурі (с) (н)
Соціологія (с)
Соціальна робота (с)
Когнітивістика (ЄМ) (с) (4000 EUR)
Психологія (ЄМ) (с) (н) (4000 EUR)
Філологія
 • арабістика (с)
 • балтологія (литовська філологія) (с)
 • етнолінгвістика (с) (н)
 • германська філологія (с)
 • германська філологія, навчання в Шлубіцах (с)
 • данська філологія (с)
 • іспанська філологія (с)
 • корейська філологія (с)
 • новогрецька філологія (с)
 • португальська філологія (с)
 • романська філологія (с)
 • російська філологія (с) (н)
 • російська філологія з англійською філологією (с)
 • російська філологія з українською філологією (с)
 • російська філологія з прикладною лінгвістикою (с)
 • шведська філологія (с)
 • українська філологія (с)
 • італійська філологія (с)
 • філології Південно-Східної Азії, філологія індонезійсько-малайська (с)
 • філології Південно-Східної Азії, філологія в’єтнамська (с)
 • гебраїстика (с)
 • індологія (с)
 • японістика (с) (н)
 • мовознавство і наука про інформацію (с)
 • комп’ютерне мовознавство (с)
 • прикладна лінгвістика (с)
 • синологія (с)
 • тюркологія (с)
 • угрофіністика – філологія угорська (с)
Художня освіта в галузі мистецтва (с) (н)
Художня освіта в музичному мистецтві (с) (н)
Польська філологія (с)
Охорона культурної спадщини (с) (н)
Педагогіка (с) (н)
Педагогіка
 • рання та шкільна освіта з англійською мовою (с) (н)
Наукова інформація і бібліотекознавство (с) (н)
Педагогіка
 • професійний і персональний консалтинг (заняття в Пілі) (с) (н)
 • спеціальність початкова освіта і навчання дітей з невеликими розумовими обмеженнями (с) (н)
 • початкова освіта і фізичне виховання (с) (н)
 • опікунcько-виховна педагогіка (с) (н)
 • ресоціалізація (с) (н)
 • соціотерапія і укріплення здоров’я (с) (н)
 • початкова освіта і англійська мова – вчительська двопредметна (с)
 • початкова освіта і німецька мова – вчительська двопредметна (с)
 • початкова освіта і педагогічна терапія – вчительська двопредметна (с) (н)
 • дошкільне виховання та початкова освіта – вчительська двопредметна (с) (н)
Спеціальна педагогіка
 • навчання та реабілітація осіб інтелектуально неповносправних (с) (н)
 • підтримка учнів з особливими освітніми потребами (с) (н)
Діалог і соціальний консалтинг (с)
Теологія
 • священнослужитель (ЄМ, 6 років) (с)
 • катехізично-пасторальна (ЄМ), 5 років (с) (н)
Європейська комунікація (с) (н)
Археологія (с)
Балканістика (с)
Журналістика та громадські зв'язки (с)
Етнологія (с)
Фільмознавство та культура медіа (с)
Англійська філологія (с)
Англійська філологія (с)
 • південноафриканська (с)
Філологія
 • балтологія (с)
 • етнолінгвістика (с)
 • болгарська (с)
 • хорватська (с)
 • дунська (с)
 • германская (с)
 • романская (с)
 • класична (с)
 • корейська (с)
 • нідерландська (с)
 • новогрецька (с))
 • португальська (с)
 • сербская (с)
 • слов'янська або польська філологія (с)
 • шведська філологія (с)
 • російська філологія (с)
 • російська філологія з англійською філологією (с)
 • російська філологія с прикладною лінгвістикою (с)
 • українська (с)
 • українська (с)
 • філологія Південно-Східної Азії - філологія індонезійсько-малайська
 • прикладна лінгвістика (с)
 • мовознавство і наука про інформацію (с)
 • ком'ютерне мовознвство (с)
 • дослідження середзимномор'я(с)
 • польська філологія (с)
 • філологія (с)
 • філософія - спеціальність етика (с)
 • філософія - спеціальність соціальна комунікація(с)
 • філософія - спеціальність соціальне життя (с)
 • історія (c)
 • історія - військової справи (с)
 • історія - спеціальність вчитель (с)
 • історія - спеціальність медієвістика (с)
 • історія - спеціальність політична думка та культура(с)
 • історія - спеціальність соціоекономіка (с)
 • культурознавство (с)
 • культурознавство - спеціальність релігієзнавство (с)
 • музикологія (с)
 • педагогіка - спеціальність професійний та персональний консалтінг (с)
 • педагогіка - спеціальність педагогіка опікунсько-виховна (с)
 • педагогіка - спеціальність соціотерапія та зміцнення здоров'я (с)
 • педагогіка - спеціальність ресоціалізація(с)
 • ппедагогіка - спеціальність навчання та реабілітація осіб з обмеженими інтелектуальними можливостями (с)
 • політологія (с)
 • право (с)
 • соціологія (с)
 • міжнародні відносини (с)
 • теологія (с)
 • знання про театр (с)
 • сходознавство (с)
Адміністрація (с) (н)
Управління (с) (н)
Європейське право (с) (н)
Право (ЄМ) (с) (н)
Право - спільно UAM і ЄС Viadrina (спільно з Європейським університетом Viadrina,
CP в Слубіцах) (ЕМ) (с)
Англійська філологія (с) (н)
Англійська філологія
 • кельтська (с)
 • англійська мова і міжкультурна комунікація в Європі (с)
 • нідерландська (с) (н)
Біо-інформатика(с)
Біологія (с) (н)
Біологія
 • навчання біології (с)
Біотехнології (c)
Захист навколишнього середовища (с) (н)
Хімія
 • біологічна хімія (с)
 • косметична хімія (с)
 • хімічні матеріали (с)
 • загальна хімія (с)
 • хімія навколишнього середовища (с)
 • хімія з застосуванням інформатики (с)
 • хімія (н)
Філологія
 • болгарська філологія (с)
 • хорватська філологія (с)
 • класична філологія (с)
 • сербська філологія (с)
 • філологія слов’янська і польська (с)
 • філологія середземноморська (с)
Інтерактивні медіа та презентації
Польська філологія (заняття в Калішу) (с)
Балканістика (с)
Фільмознавство і медіа культура (с)
Польська філологія (с) (н)
Польська філологія як іноземна (заняття в Шубіцах) (с)
Поляки та німці в Європі (с)
Полоністика в контексті культури (с)
Біофізика (с)
Акустика (с) (н)
Астрономія (с)
Фізика (с)
Медична фізика (с)
Оптометрія (с) (н)
Технічне застосування інтернету (с)
Математика (с) (н)
Інформатика (с) (н)
Навчання математики та інформатики (с) (н)
Географія (с) (н)
Географія
 • геоінформація (с)
 • гідрологія, метеорологія і кліматологія (с)
Геологія
Просторова економіка (с) (н)
Туризм та відпочинок (с)
Менеджмент навколишнього середовища с)
Національна безпека (с) (н)
Міжнародні відносини (с)
Журналістика і громадські зв’язки (с)
Політологія (с)
Міжнародні відносини спільно з Європейським університетом с Viadrina, CP в Слубіцях (с)
Філософія (с) (н) (2500 EUR)
Філософія
 • етика (с) (н)
 • соціальна комунікація (с) (н)
 • громадське життя (с) (н)
Культурознавство (с)
Культурознавство
 • християнська культура (с) (н)
 • релігієзнавство (с) (н)
 • міжкультурна комунікація (спільно з Європейським університетом Viadrina, CP в Слубіцах)
Соціологія (с)
Когнітивістика (ЄМ) (с) (4000 EUR)
Психологія (ЄМ) (с) (н) (4000 EUR)
Філологія
 • арабістика (с)
 • балтологія (литовська філологія) (с)
 • етнолінгвістика (с) (н)
 • англійська філологія з германською філологією (с)
 • англійська філологія з романською філологією (с)
 • германська філологія (с)
 • германська філологія з англійською філологією (с)
 • германська філологія з романською філологією (с)
 • іспанська філологія (с)
 • корейська філологія (с)
 • новогрецька філологія (с)
 • романська філологія (с)
 • романська філологія з філологією англійською(с)
 • романська філологія з філологією германською (с)
 • російська філологія (с) (н)
 • італійська філологія (н)
 • філології Південно-Східної Азії-філологія в’єтнамська (с)
 • гебраїстика (с)
 • японістика (с)
 • мовознавство і наука про інформацію (с)
 • комунікація та управління ЗМІ (н)
 • прикладна лінгвістика (с) (н)
 • прикладна лінгвістика - екокомунікація (с) (н)
 • синологія (с)
 • скандинавістика (с)
 • синологія (с)
 • угрофіністика – філологія фінська (с)
 • угрофіністика – філологія угорська (с)
 • тюркологія (с)
Художня освіта в галузі мистецтва (с) (н)
Художня освіта в музичному мистецтві (с) (н)
Польська філологія (с)
Охорона культурної спадщини (с) (н)
 • культурний туризм
Педагогіка
 • дошкільна освіта (с) (н)
 • ранньошкільна освіта з арт-терапією
 • рання освіта з шкільною інформатикою (с) (н)
 • рання освіта з англійською мовою (с) (н)
 • рання дошкільна освіта з англійською мовою (с) (н)
 • комунікація і соціальне консультування (с) (н)
 • опікунсько-виховна (с) (н)
 • педагогіка ресоціалізаційна і пенітенціарна (с) (н)
Педагогіка
 • аніматори і активний відпочинок (с) (н)
 • професійне і персональне консультування (с) (н)
 • освіта дорослих і геронтологія (с) (н)
 • початкова освіта і художня освіта дітей (с) (н)
 • початкова освіта і педагогічна терапія (с) (н)
 • медіа освіта і інформаційні технології (с) (н)
 • опікунсько-виховна педагогіка(с) (н)
 • консультування і психо-педагогічна допомога (с) (н)
 • ресоціалізація (с) (н)
 • соціотерапія і укріплення здоров’я (с) (н)
 • рання підтримка розвитку дитини (с) (н)
 • дошкільне виховання та початкова освіта (с) (н)
 • управління освітою (с) (н)
Спеціальна педагогіка
 • навчання та реабілітація осіб інтелектуально неповносправних (с) (н)
 • підтримка учнів з особливими освітніми потребами (с) (н)
Теологія
 • священнослужитель (ЄМ, 6 років) (с)
 • катехізично-пасторальна (ЄМ), 5 років (с) (н)
Європейська комунікація (с) (н)
Археологія (с) (н)
Балканістика (с)
Журналістика та громадські зв'язки (с)
Етнологія (с)
Фільмознавство та культура медіа (с)
Англійська філологія (с)
Англійська філологія (с)
 • південноафриканська (с)
Філологія
 • балтологія (с)
 • етнолінгвістика (с)
 • болгарська (с)
 • хорватська (с)
 • германская (с)
 • класична (с)
 • нідерландська (с)
 • новогрецька (с))
 • романська (с)
 • сербская (с)
 • слов'янська або польська філологія (с)
 • російська філологія (с)
 • італійська (c)
 • філологія Південно-Східної Азії- в'єтнамска філологія (с)
 • прикладна лінгвістика (с)
 • мовознавство та наука про інформацію (с)
 • скандинавістика (с)
 • дослідження середземномор'я (с)
 • угрофіністика - фінська філологія (с)
 • угрофіністика - угорська філологія(с)
 • польська філологія(с)
 • філософія (с)
 • філософія - спеціальність соціальна комунікація(с)
 • філософія - спеціальність соціальне життя (с)
 • історія (c)
 • історія - спеціальність вчитель (с)
 • історія - спеціальність політична думка та культура(с)
 • історія - спеціальність соціоекономіка (с)
 • культурознавство (с)
 • культурознавство - спеціальність релігієзнавсво (с)
 • інтерактивні медіа та видовища (с)
 • музикологія (с)
 • педагогіка - спеціальність професійний та персональний консалтинг (с)
 • педагогіка - спеціальність навчання дорослих та геронтологія (с)
 • педагогіка - спеціальність медіа- навчання та IT (c)
 • педагогіка - спеціальність педагогіка опікунсько-виховна(с)
 • педагогіка - спеціальність соціотерапія та зміцнення здоров'я (с)
 • педагогіка - спеціальність ресоціалізація(с)
 • педагогіка - спеціальність рання підтримка дитини(с)
 • педагогіка - спеціальність навчання та реабілітація осіб з ітелектуальними обмеженнями (с)
 • політологія (с)
 • соціологія (с)
 • міжнародні відносини (с)
 • сходознавство (с)