Люблінський політехнічний університет

Люблінський політехнічний університет – престижний технічний державний університет, що був заснований як Вечірня інженерна школа у травні 1953 р. за ініціативою Люблінського технічного співтовариства, з 1977 р. університет отримав сучасну назву - Lublin University of Technology.

Організація і штат.

Виконавчі функції в університеті здійснюються університетським сенатом і ректором. Університетський сенат встановлює правила внутрішнього управління університетом, вимоги для отримання вчених ступенів,обирає сфери і напрямки наукових досліджень, а також приймає рішення щодо розвитку й послуг університету. Сенат очолює ректор університету. Керівництво факультетами університету здійснюють декани.

Штатними працівниками Люблінського політехнічного університету працюють 1100 осіб, з них 550 осіб – академічні викладачі. Штатні працівники залучаються авторитетними експертами адміністрацій, колегій і державних органів.

Штатні працівники університету та студенти допомагають становленню репутації вищого навчального закладу як одного з найкращих і найбільш популярних в освітній галузі Польщі. Прекрасна репутація університету сприяє успішному працевлаштуванню його випускників.

У складі університету функціонують міжфакультетні структурні одиниці, такі як: відділ іноземних мов; відділ спорту та фізкультури; бібліотека Люблінського політехнічного університету; Центр інформаційних технологій; Центр інноваційних і передових технологій Люблінського політехнічного університету; Люблінський центр для впровадження технологій Люблінського політехнічного університету; Люблінське інноваційне товариство Люблінського політехнічного університету; Офіс розвитку і співробітництва Люблінського політехнічного університету.

Навчання.

Від моменту створення у Люблінському політехнічному університеті спостерігається стократне збільшення кількості студентів, запроваджуються нові сучасні спеціалізації і курси. В даний час у вищому навчальному закладі навчається 11000 студентів, з них 6400 – студенти денної форми навчання, 3600 студенти вечірньої або заочної форми навчання, 500 аспірантів і 90 докторів філософії.

В університеті існує можливість навчання на першому рівні (освітньо-кваліфікаційні рівні (бакалавр) – по закінченню студенти отримують ступені інженер і ліценціат), другому рівні (освітньо-кваліфікаційний рівень -  магістр), третьому рівні (передбачає отримання докторського ступеня), пропонується також післядипломна освіта.

Університет здійснює підвищення кваліфікації за різними формами – аспірантура і додатковий курс для студентів вищої школи й промислових службовців, які планують продовжувати своє технічне навчання.

Курси і ступені.

За останні 50 років в університеті закінчили курси та здобули наукові ступені понад 30000 осіб. Випускники можуть отримати ступінь інженера (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавра) чи інженера (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), академічний ступінь доктора академічних наук. З 1994 р. випускники Люблінського політехнічного університету можуть вживати назву «Європейський інженер» запропоновану Федерацією Європейських Асоціації Інженерів. Навчальний рік поділяється на 2 семестри (зимовий з 1 жовтня до кінця січня, літній семестр – розпочинається з середини лютого й триває до кінця червня). Іспити студенти складають у лютому та наприкінці червня. Влітку студенти обов'язково проходять практику, в останньому семестрі навчання студенти пишуть дипломну роботу.

Освітні ресурси.

Бібліотека повністю до послуг студентів. Головне завдання бібліотеки університету – ефективне забезпечення навчального процесу, наукових досліджень і професійних розробок, для яких використовується технічна література. В бібліотеці можна скористатися підручниками з уісх технічних спеціальностей, монографічною літературою, останніми науковими дослідженнями у галузі інженерії. Зібрання бібліотеки містить понад 150000 тисяч друкованих видань, передплачено більше 300 польських журналів та 40 іноземних наукових журналів.

У Люблінському політехнічному університеті є сучасні комп'ютерні класи доступні для всіх студентів та існує власна комп'ютерна мережа. Медіа-послуги в університеті доступні для всіх студентів Люблінського політехнічного університету, обслуговуються професійними аудіо-візуальними техніками. Всі ці сервіси забезпечують потреби  наукового співтовариства та центральної адміністрації вищого навчального закладу.

Європейські проекти і Люблінський політехнічний університет.

Люблінський політехнічний університет є учасником міжнародного наукового співтовариства. Студенти вищого навчального закладу можуть брати участь у програмах ERASMUS (навчання та наукове стажування в університетах іноземних країн), у програмах фундаментальних наукових досліджень та розробки інноваційних технологій, які фінансуються Європейським співтовариством (Seventh Framework Programme, ERA-NET, EUREKA, Pan-European Cooperation in Science and Technology  COST,CIP).

НАВЧАННЯ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ

Вартість навчання (2020-2021 н.р.) - 1000 ЄВРО за рік, на Інформатиці - 1200 ЄВРО за рік (розмір оплати за навчання Ректор вирішує індивідуально, в залежності від матеріального становища кожного студента) реєстраційний внесок - 150 злотих - Архітектура, 85 злотих - всі інші спеціальності, організаційно-технічна оплата - 765 злотих.

Будівництво
Архітектура
Електротехніка
Інформатика
Мехатроніка (спільно з ф-том механіки)
Інженерія навколишнього середовищаСантехнічні споруди і мережі
Інженерія відновлюваних джерел енергії
Механіка і машинобудування
Мехатроніка
Управління та інженерія виробництва
Транспорт
Біомедична інженерія
Роботизація виробничих процесів
Технічо-інформаційне навчання
Математика
Інженерія безпеки (новий)
Управління
Фінанси і бухгалтерський облік
Маркетинг і ринкова комунікація
Інженерія логістики
Будівництво
 • дороги, мости та еко-інфраструктура
 • технологія та організація будівництва
 • будівельні та інженерські конструкції
 • ремонти та реставрація пам'яток
 • екологічне будівництво
Архітектура
Електротехніка
 • оптоелектронні системи
 • відновлювальні джерела енергії
 • інтелектуальні технології в електротехніці
 • комп"ютерна інженерія в медичній діагностиці
 • стійка енергетика
 • електроенергетика
 • електротехнології в медицині
 • проектування електронних пристроїв
 • мікропроцесорні приводи у промисловій автоматиці
 • електротехніка в автомобілях
Мехатроніка
 • автомобільна мехатроніка
 • мобільні системи в мехатроніці
Інформатика
 • технології створення програмного забезпечення
 • інтернет-додатки
 • експлуатація інформаційних систем
 • <
 • інформаційні мережі
 • телеінформаційні системи
 • мобільні системи та мультимедійні техніки
Біомедична інженерія
 • електронна апаратура і медична інформатика
 • технології виробництва в біомедичної інженерії
Інженерія навколишнього сердовища
 • теплоенергетика, вентиляція та кліматизація
 • технологія води та стічних вод
 • водопостачання та утилізація стічних вод
 • технологія оновлюваних джерел енергії
Механіка і машинобудування
 • будівництво гелікоптерів
 • будівництво та експлуатація повітряних приводів
 • інформаційні та вимірювальні технології
 • комп'ютерна допомога в проектуванні машин
 • обробка полімерних утворень
 • автомобілі і трактори
 • технологія машин
 • пристрої процесорної інженерії, інженерії продукту та екотехніки
Матеріаловедення
 • інженерія поверхні
 • інженерія композитів
 • технології матеріалів
Управління та інженерія виробництва
 • управління підприємством
 • технологія машинобудування
 • комп'ютерна інтеграція виробництва
 • управління транспортом
Транспорт
 • автомобільний транспорт
 • логістика в транспорті
Мехатроніка (спільно з Факультетом Електротехніки та Інформатики)
Біомедична інженерія
Технологія виробництва
 • проектування технологічних процесів для чисельно керованих устаткувань
 • методи автоматизованого проектування у виробництві
Роботизація виробничих процесів
Технічо-інформаційне навчання
 • електроніка з експлуатацією комп'ютерних мереж
 • інформатика з технікою
 • комп'ютерна графіка в техніці, бізнесі та освіті
 • техніка в системі безпеки
Математика
Управління
 • інформатика в управлінні
 • підприємництво та маркетинг
 • управління фінансами
 • управління регіональним розвитком
 • управління страхуванням
 • електронна економіка
 • логістичне управління підприємством