Люблінський політехнічний університет

Люблінський політехнічний університет – престижний технічний державний університет, що був заснований як Вечірня інженерна школа у травні 1953 р. за ініціативою Люблінського технічного співтовариства, з 1977 р. університет отримав сучасну назву - Lublin University of Technology.

Організація і штат.

Виконавчі функції в університеті здійснюються університетським сенатом і ректором. Університетський сенат встановлює правила внутрішнього управління університетом, вимоги для отримання вчених ступенів,обирає сфери і напрямки наукових досліджень, а також приймає рішення щодо розвитку й послуг університету. Сенат очолює ректор університету. Керівництво факультетами університету здійснюють декани.

Штатними працівниками Люблінського політехнічного університету працюють 1100 осіб, з них 550 осіб – академічні викладачі. Штатні працівники залучаються авторитетними експертами адміністрацій, колегій і державних органів.

Штатні працівники університету та студенти допомагають становленню репутації вищого навчального закладу як одного з найкращих і найбільш популярних в освітній галузі Польщі. Прекрасна репутація університету сприяє успішному працевлаштуванню його випускників.

У складі університету функціонують міжфакультетні структурні одиниці, такі як: відділ іноземних мов; відділ спорту та фізкультури; бібліотека Люблінського політехнічного університету; Центр інформаційних технологій; Центр інноваційних і передових технологій Люблінського політехнічного університету; Люблінський центр для впровадження технологій Люблінського політехнічного університету; Люблінське інноваційне товариство Люблінського політехнічного університету; Офіс розвитку і співробітництва Люблінського політехнічного університету.

Навчання.

Від моменту створення у Люблінському політехнічному університеті спостерігається стократне збільшення кількості студентів, запроваджуються нові сучасні спеціалізації і курси. В даний час у вищому навчальному закладі навчається 11000 студентів, з них 6400 – студенти денної форми навчання, 3600 студенти вечірньої або заочної форми навчання, 500 аспірантів і 90 докторів філософії.

В університеті існує можливість навчання на першому рівні (освітньо-кваліфікаційні рівні (бакалавр) – по закінченню студенти отримують ступені інженер і ліценціат), другому рівні (освітньо-кваліфікаційний рівень -  магістр), третьому рівні (передбачає отримання докторського ступеня), пропонується також післядипломна освіта.

Університет здійснює підвищення кваліфікації за різними формами – аспірантура і додатковий курс для студентів вищої школи й промислових службовців, які планують продовжувати своє технічне навчання.

Курси і ступені.

За останні 50 років в університеті закінчили курси та здобули наукові ступені понад 30000 осіб. Випускники можуть отримати ступінь інженера (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавра) чи інженера (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), академічний ступінь доктора академічних наук. З 1994 р. випускники Люблінського політехнічного університету можуть вживати назву «Європейський інженер» запропоновану Федерацією Європейських Асоціації Інженерів. Навчальний рік поділяється на 2 семестри (зимовий з 1 жовтня до кінця січня, літній семестр – розпочинається з середини лютого й триває до кінця червня). Іспити студенти складають у лютому та наприкінці червня. Влітку студенти обов'язково проходять практику, в останньому семестрі навчання студенти пишуть дипломну роботу.

Освітні ресурси.

Бібліотека повністю до послуг студентів. Головне завдання бібліотеки університету – ефективне забезпечення навчального процесу, наукових досліджень і професійних розробок, для яких використовується технічна література. В бібліотеці можна скористатися підручниками з уісх технічних спеціальностей, монографічною літературою, останніми науковими дослідженнями у галузі інженерії. Зібрання бібліотеки містить понад 150000 тисяч друкованих видань, передплачено більше 300 польських журналів та 40 іноземних наукових журналів.

У Люблінському політехнічному університеті є сучасні комп'ютерні класи доступні для всіх студентів та існує власна комп'ютерна мережа. Медіа-послуги в університеті доступні для всіх студентів Люблінського політехнічного університету, обслуговуються професійними аудіо-візуальними техніками. Всі ці сервіси забезпечують потреби  наукового співтовариства та центральної адміністрації вищого навчального закладу.

Європейські проекти і Люблінський політехнічний університет.

Люблінський політехнічний університет є учасником міжнародного наукового співтовариства. Студенти вищого навчального закладу можуть брати участь у програмах ERASMUS (навчання та наукове стажування в університетах іноземних країн), у програмах фундаментальних наукових досліджень та розробки інноваційних технологій, які фінансуються Європейським співтовариством (Seventh Framework Programme, ERA-NET, EUREKA, Pan-European Cooperation in Science and Technology  COST,CIP).

НАВЧАННЯ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ

Вартість навчання (2019-2020 н.р.) - 1000 ЄВРО за рік, на Інформатиці - 1200 ЄВРО за рік (розмір оплати за навчання Ректор вирішує індивідуально, в залежності від матеріального становища кожного студента) реєстраційний внесок - 150 злотих - Архітектура, 85 злотих - всі інші спеціальності, організаційно-технічна оплата - 765 злотих.

Стипендіальна програма «Будівельні конструкції і екологічне будівництво» для навчання англійською мовою на магістратурі

В Люблінській Політехніці на факультеті Архітектури і Будівництва буде реалізуватися фінансово привабливий та неймовірно цікавий проект для навчання англійською мовою ІІ ступеня (магістратура) за спеціальністю «Будівельні конструкції і екологічне будівництво».

⏳Навчання триватиме 1,5 роки (3 семестри – 13 місяців), в період з 1.10.2017 пo 31.01.2019 рр. ?Подавати документи можуть випускники І ступеня (бакалаври) за напрямком Будівництво і бажаючі випускники (магістри) за напрямком Будівництво. ?Навчання платне 250 euro за один семестр, але прийняті студенти отримуватимуть стипендію в розмірі 750 злотих на місяць, тобто приблизно 180 euro!

Стипендіальна програма «Підприємництво і Маркетинг» для навчання англійською мовою на магістратурі

В Люблінській Політехніці на факультеті Управління буде реалізуватися фантастично цікавий проект для навчання англійською мовою ІІ ступеня (магістратура) за спеціальністю «Підприємництво і Маркетинг».

⏳Навчання триватиме 2 роки (4 семестри), в період з 1.10.2017 по 30.06.2019 рр. ?Подавати документи можуть випускники І ступеня (бакалаври) і бажаючі випускники (магістри). ?Навчання платне 800 euro за один семестр, але прийняті студенти отримуватимуть стипендію в розмірі 1200 злотих на місяць, тобто приблизно 280-290 euro!

Будівництво
Архітектура
Електротехніка
Інформатика
Мехатроніка (спільно з ф-том механіки)
Інженерія навколишнього середовища
Інженерія відновлюваних джерел енергії
Механіка і машинобудування
Інженерія матеріалів
Мехатроніка
Управління та інженерія виробництва
Транспорт
 • автомобільний транспорт
 • логістика в транспорті
Біомедична інженерія
Інженерія виробництва
Роботизація виробничих процесів
Технічо-інформаційне навчання
Математика
 • технічна математика
 • технічна математика
Інженерія безпеки (новий)
Управління
Фінанси і бухгалтерський облік
Маркетинг і ринкова комунікація
Інженерія логістики
Будівництво
 • дороги та мости
 • технологія та організація будівництва
 • будівельні та інженерські конструкції
 • ремонти та реставрація пам'яток
Архітектура
Електротехніка
 • оптоелектронні системи
 • відновлювальні джерела енергії
 • інтелектуальні технології в електротехніці
 • комп"ютерна інженерія в медичній діагностиці
 • стійка енергетика
 • електроенергетика
 • електротехнології в фізіотерапії
 • проектування електронних пристроїв
 • мікропроцесорні приводи у промисловій автоматиці
Мехатроніка
 • автомобільна мехатроніка
 • мобільні системи в мехатроніці
Інформатика
 • технології створення програмного забезпечення
 • інтернет-додатки
 • експлуатація інформаційних систем
 • медична інформатика
 • інформаційні мережі
 • системи аналізу даних
 • мультимедійні системи та додатки
 • телеінформаційні системи
 • мобільні системи та мультимедійні техніки
Біомедична інженерія
Інженерія навколишнього сердовища
 • теплоенергетика, вентиляція та кліматизація
 • технологія води та стічних вод
 • водопостачання та утилізація стічних вод
 • інформатика в інженерії навколишнього середовища
 • технологія оновлюваних джерел енергії
Механіка і машинобудування
 • будівництво гелікоптерів
 • будівництво та експлуатація повітряних приводів
 • інформаційні та вимірювальні технології
 • комп'ютерна допомога в проектуванні машин
 • обробка полімерних утворень
 • автомобілі і трактори
 • технологія машин
 • пристрої процесорної інженерії, інженерії продукту та екотехніки
Матеріаловедення
 • інженерія поверхні
 • інженерія композитів
Управління та інженерія виробництва
Транспорт
 • автомобільний транспорт
 • логістика в транспорті
Мехатроніка (спільно з Факультетом Електротехніки та Інформатики)
Біомедична інженерія
Технологія виробництва
 • проектування технологічних процесів для чисельно керованих устаткувань
 • методи автоматизованого проектування у виробництві
Технічо-інформаційне навчання
 • електроніка з експлуатацією комп'ютерних мереж
 • інформатика з технікою
 • комп'ютерна графіка в техніці, бізнесі та освіті
 • техніка в системі безпеки
Математика
 • математика в фінансах та страхуванні
Управління
 • інформатика в управлінні
 • підприємництво та маркетинг
 • управління фінансами
 • управління регіональним розвитком
 • управління страхуванням
 • електронна економіка
 • логістичне управління підприємством
Управління та технологія продукції
 • менеджерська спеціалізація: управління підприємством
 • технічна спеціалізація: технологія виробництва в машинобудуванні, комп"ютерна інтеграція виробництва, управління в транспорті
Новий напрямок (проводиться від 20 кандидатів)

Бізнес і підприємництво в Центральній та Східній Європі

(Навчання проходить російською мовою), (1500 Євро за рік)