Краківський політехнічний університет ім. Тадеуша Костюшки

Краківський політехнічний університет ім. Тадеуша Костюшки – один з кращих технічних державних університетів, у світовому рейтингу вищих навчальних закладів Webometrics Ranking of World університет займає 8 місце в Польщі з поміж технічних вишів.

Сьогодні в університеті відкрито 21 спеціальність (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр") і 15 спеціальностей (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"), крім того в університеті є 40 спеціальностей післядипломної освіти, докторантури, також є можливість навчання  англійською мовою для іноземних студентів. В університеті навчається 16000 студентів, професорсько-викладацький склад університету -  1200 наукових співробітників і методистів, провідні спеціалісти, які беруть активну участь у міжвузівських й міжнародних наукових проектах.

Краківський політехнічний університет ім. Тадеуша Костюшки - це повністю автономний університет, 4   факультети мають право присвоювати ступені доктора наук.

В складі університету сім факультетів, кілька науково-методичних відділів, зокрема - Міжнародний навчальний центр, Центр педагогіки і психології, Центр підготовки і організації якості. Дипломи факультету архітектура визнані в країнах ЄС, державах Британської Співдружності і США, завдяки акредитації Королівського інституту британських архітекторів (Royal Institute of British Architects – RIBA). Факультет архітектури університету – єдиний факультет в Польщі, що має подібний статус .

Студенти можуть отримати додаткову педагогічну кваліфікацію, скориставшись пропозиціями Центру педагогіки і психології. Відділ іноземних мов організовує курси для майбутніх спеціалістів і проводить іспит з іноземної мови TELC, визнаний в Європейському Союзу. Випускники університету також можуть отримати кваліфікацію спеціаліста  європейського рівня, надану FEANI (Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich), що дозволяє працювати в країнах Європейського Союзу.

Бюро кар'єри,створене при університеті, допомагає студентам налагодити контакти з роботодавцями. Співробітники Бюро кар'єри пропонують варіанти працевлаштування, стажування і практики, а також надають інформаційні послуги щодо вимог роботодавців і специфіки ринку праці. Краківський політехнічний університет проводить просвітницьку роботу за межами Кракова - в Новому Сончу, Живцю, Тарнові, Хшанові.

Студенти університету можуть реалізувати себе в 57 наукових гуртках і приймати участь в національних і міжнародних конференціях.

Вищий навчальний заклад співпрацює з іншими університетами у сфері міжнародних програм обміну студентів:  SOCRATES – ERASMUS, CEEPUS, COPERNICUS, COST.

Краківський політехнічний університет ім. Тадеуша Костюшки - це сучасний університет з:

- багатими традиціями і досвідом, отриманому від часу створення перших факультетів у 1945 році;

- професійними кадрами, що підтримують позицію університету в галузі вищої освіти і науки Польщі;

- сучасно-обладнаними лабораторіями і лекціями.

НАВЧАННЯ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ

Вартість навчання за рік:

Архітектура - 4 000 EUR

Інші напрямки - 2 000 EUR

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Вартість навчання за рік:

Факультет Архіектури - 5 000 EUR

Механічний Факультет - 3 300 EUR

Факультет цивільного будівництва - 3 000 EUR

 

Архітектура і цивільне будівництво
Архітектура ландшафту
Технічна фізика
 • комп'ютерне моделювання
 • сучасні матеріали і нанотехнології
 • мультимедійні технології
Інформатика
Математика
 • математика у фінансах та економіціматематичне моделювання
 • >
Нанотехнології та наноматеріали
 • інженерія наноструктур
 • >
Електротехніка
 • автоматика в електричних системах
 • інженерія електричних систем
 • електричні тяги
Енергетика (міжфакультетний)
 • електроенергетика
Інформатика
Будівництво
Просторова економіка (міжфакультетний)
Транспорт
Будівництво
 • водне будівництво і геотехніка
Просторова економіка (міжфакультетний)
Інженерія навколишнього середовища
 • гідротехніка та геоінженерія
 • установки и тепо- і медобладнання
 • санітарна іженерія
Біотехнології
 • промислова біотехнологія та біотехнологія в охороні навколишнього середовища
Хімічна і процесуальна інженері
 • інженерія відновлювальних джерел енергії
 • інженерія біотехнологічних процесів
 • інженерія технологічних процесів
Нанотехнології і наноматеріали
 • технології наноматеріалів
Будівельна хімія
 • будівельна хімія
Хімічна технологія
 • промислова аналітика та аналітика середовища
 • легка органічна технологія
 • технологія полімерів
 • каталіз в органічних технологіях і технологіях нафтопереробки
 • технологія середовища та управління відходами
Автоматизація та робототехніка
 • автоматизація систем виробництва
 • мехатроніка
 • управління та моніторинг машин та обладнання
 • інформаційні технології в системах виробництва
Енергетика (міжфакультетний)
 • поновлювальні джерела енергії
 • системи та енергетичне обладнання
Прикладна інформатика
Інженерія безпеки
 • безпека праці та середовища
 • безпека дорожнього транспорту
Біомедична інженерія
 • біомеханіка пошкоджень
 • клінічна інженерія
Матеріаловедення
 • технологія сполучення матеріалів
 • конструктивні матеріали
Інженерія промислового дизайну
Механіка та будівництво машин
 • апаратура та промислові пристрої
 • будівництво та дослідження транспортних засобів
 • механіка конструкцій і матеріалів
 • двигуни внутрішнього згорання
 • охолоджувальні пристрої і вентиляція
Транспорт
 • експлуатація транспортних засобів
 • експлуатація та управління в транспорті
 • інженерія будівельних машин та систем промислового транспорту
 • логістика та експедиція
Інженерія виготовлення
 • інженерія виготовлення
 • системи CAD/CAM
 • системи якості та координатно-вимірювальні технології
 • мультимедійні та поліграфічні технології
Архітектура і цивільне будівництво
Архітектура ландшафту
Технічна фізика
 • комп'ютерне моделювання
 • сучасні матеріали і нанотехнології
 • мультимедійні технології
Інформатика
 • комп'ютерна графіка і мультимедіа
 • прикладна інформатика
 • обчислювана інжерія
 • телеінфоматика
Математика (м-2 роки)
 • математика у фінансах та економіці
 • математичне моделювання
Нанотехнології та наноматеріали
 • інженерія наноструктур
Електротехніка
 • автоматика в електричних системах
 • інженерія електричних систем
 • електричні тяги
 • електроенергетика
 • моніторинг та діагностика електричних пристроїв
Енергетика (міжфакультетний)
 • електроенергетика
Будівництво
 • будівництво та навколишнє середовище
 • будівництво - інформація та моделювання
 • залізничні колії
 • дороги, вулиці та автостради
 • інфраструктура повітряного транспорт
 • механіка матеріалів та будівельних конструкцій
 • будівельні та інженерські конструкції
 • мости та підземні тунелі
 • технологія та організація будівництва
 • управління та маркетинг в будівництві
Транспорт
 • транспортні та логістичні системи
 • залізничний транспорт
 • повітряний транспорт
 • міській транспорт
Будівництво
 • водне будівництво і геотехніка
Просторова економіка (міжфакультетний)
 • комунальне господарство
Інженерія навколишнього середовища
 • гідротехніка та геоінженерія
 • установки и тепо- і медобладнання
 • санітарна іженерія
Біотехнології
 • промислова біотехнологія та біотехнологія в охороні навколишнього середовища
Хімічна і процесуальна інженерія
 • інженерія відновлювальних джерел енергії
 • інженерія технологічних процесів
Нанотехнології і наноматеріали
 • технології наноматеріалів
Будівельна хімія
 • будівельна хімія
Хімічна технологія
 • промислова аналітика та аналітика середовища
 • хімія та технологія виготовлення косметики (м - 2 роки)
 • легка органічна технологія
 • технологія полімерів
 • каталіз в органічних технологіях і технологіях нафтопереробки
 • технологія середовища та управління відходами
Автоматизація та робототехніка
 • автоматизація систем виробництва
 • мехатроніка
 • управління та моніторинг машин та обладнання
 • інформаційні технології в системах виробництва
Енергетика (міжфакультетний)
 • поновлювальні джерела енергії
 • системи та енергетичне обладнання
 • кліматизація, вентиляція та захист атмосферного повітря
Прикладна інформатика
Інженерія безпеки
 • безпека праці та середовища
 • безпека дорожнього транспорту
Біомедична інженерія
 • біомеханіка
 • клінічна інженерія
Матеріаловедення
 • технологія сполучення матеріалів
 • конструктивні матеріали
Механіка та будівництво машин
 • апаратура та промислові пристрої
 • будівництво та дослідження транспортних засобів
 • механіка конструкцій і матеріалів
 • двигуни внутрішнього згорання
 • охолоджувальні пристрої і вентиляція
 • застосування інформатики в будівництві машин
Транспорт
 • експлуатація транспортних засобів
 • експлуатація та управління в транспорті
 • інженерія будівельних машин та систем промислового транспорту
 • логістика та експедиція
Інженерія виготовлення
 • без спеціальності
 • інженерія виготовлення
 • системи CAD/CAM
 • системи якості та координатно-вимірювальні технології
 • мультимедійні та поліграфічні технології
Technical Physics
 • Computer Aided Design
Computer Science
Faculty of Civil Engineering
 • Вuilding
Mechanics and Machine design (Faculty of Mechanical Engineering)
 • Mechanics and Machine design
 • Advanced Computation Mechanics
Technical Physics
 • Computer Aided Design
Computer Science
 • Applied Informatics
Вuilding (Faculty of Civil Engineering)
 • Building and Engineering Structures
Mechanics and Machine design (Faculty of Mechanical Engineering)
 • Advanced Computation Mechanics