Здобути освіту в школах Польщі - безкоштовно для українців!

З 2016 р. Slavic Languages Center пропонує нові цікаві можливості для українських школярів – безкоштовну якісну європейську освіту в школах, ліцеях, технікумах! Сьогодні ми допоможемо розібратися в особливостях системи шкільної освіти Польщі і сподіваємося, що завтра Ваша мрія про польську школу стане реальністю!

Освітня реформа і система освіти Польщі

Республіки Польща гарантує право на освіту особам, які проживають на території країни. Тому українці, на рівні з польськими громадянами, можуть претендувати на безкоштовну середню або середню технічну освіту і здобувши атестат європейського зразка продовжити навчання в найкращих вузах Польщі, Європи, світу.

Освітня реформа 2017 р. змінила структуру освіти, що сьогодні представлена такими навчальними закладами:

  • 8-річна початкова школа (szkoła podstawowa);
  • 4-річна загальноосвітня середня школа (liceum ogólnokształcące);
  • 5-річний технікум (technikum);
  • 3-річна галузева школа І рівню (branżowa szkoła pierwszego stopnia);
  • 2-річна галузева школа ІІ рівня (branżowa szkoła drugiego stopnia);
  • 3-річна спеціальна школа підготовки до праці (szkoła specjalna przysposabiającą do pracy);
  • післявузівська школа, школа для осіб з середньою освітою (szkoła policealna).

Система повної середньої освіти Польщі на разі представлена початковою школою (szkoła podstawowa), загальноосвітнім ліцеєм (liceum ogólnokształcące) або технікумом (technikum).

Освітня реформа встановила обов'язковий 9-річний період навчання для всіх дітей:

  • дошкільна освіта (останній рік садочку) – так звана «zerówka», тривалістю 1 рік для 6-річних дітей;
  • початкова школа – навчання триватиме 8 років (від 6-7 до 15 років).

Після закінчення початкової школи учні (16 - 18 лет) можуть навчатися у загальноосвітньому ліцеї або отримати професійну освіту і здобути нову спеціальність в технікумі.

Особливості навчання в початковій школі Польщі (szkoła podstawowa)

Законодавство залишає право вибору батькам 6-річних дітей – дитячий садок або школа, але 7-річні діти зобов'язані розпочати навчання у початковій школі.

Навчальний процес початкової школи (szkoła podstawowa)

Навчальний процес у 8-річній початковій школі поділяється на 2 етапи: 1 – 3 клас – рання шкільна освіта; 4 – 8 клас – системне вивчення окремих навчальних дисциплін.

У 1 – 3 класі навчання відбувається під керівництвом класного керівника. Інколи уроки фізкультури, музики, малювання чи іноземної мови проводять вчителі – фахівці у своїх галузях.

З 4 по 8 клас всі навчальні предмети викладають окремі вчителі. До обов'язкової шкільної програми належать такі навчальні дисципліни: польська мова, англійська мова, друга іноземна мова (7 – 8 клас), музика, образотворче мистецтво, історія, суспільствознавство (8 клас), природа (4 клас), біологія (5 – 8 клас), хімія (5 – 8 клас), фізика (5 – 8 клас), математика, інформатика, техніка (4 – 6 клас), фізкультура, безпека (8 клас), заняття з класним керівником.

Додатково в початковій школі проводять уроки з релігії та етики, але відвідування лише за згодою батьків, за бажанням учнів. З 2006 р. У більшості шкіл Польщі було започатковано викладання іноземної мови у 1 – 3 класах, зазвичай, діти починають вивчати англійську мову.

Система оцінювання в польських школах

У польських загальноосвітніх школах оцінюються знання та поведінка учнів. В 1 – 3 класах вчителі використовують описову систему. З 4 класу початкової школи знання перевіряються по шкалі оцінок: 6 – відмінно, 5 – дуже добре, 4 – добре, 3 – достатньо, 2 – допустимо, 1 – недостатньо (негативна оцінка). Також польські вчителі використовують знаки «+» і «-», наприклад «2=» також вважається позитивною оцінкою.

В початковій та середній школах існує спеціальні шкала оцінювання поведінки учнів: «зразкова», «дуже хороша», «хороша», «правильна», «недоречна», «негожа».

Випускні іспити в початковій школі (szkoła podstawowa)

Восьмикласники складають випускні іспити. Так, для випускників початкових шкіл 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 рр. обов'язковими будуть екзамени з польської мови, іноземної мови, математики. З 2021-2022 рр. обов'язкових іспитів буде 4, але учні самостійно обиратимуть додатковий екзамен з таких навчальних предметів як біологія, хімія, фізика, географія або історія. Всі іспити складаються у письмовій формі, шкала оцінювання – відсоткова. Оскільки, не встановлюється мінімальний прохідний відсоток з кожної навчальної дисципліни, то всі учні іспит складуть. Вибір навчальних дисциплін допоможе визначити рівень знань кожного школяра у провідних галузях знань, що виступатиме базою для подальшої освіти. Результати випукних іспитів важливі, це основний критерій у відборі кандидатів до середніх шкіл.

Склавши іспити, всі випускники отримують свідоцтво про закінчення початкової школи (świadectwo szkolne). Діти, що отримають середній бал атестату 4,75 і вище, а також з хорошою поведінкою в початковій школі, порадують батьків документом з відзнакою.

Matura – особливості «польського ЗНО»

Випускник, які бажають отримати повну середню освіту продовжують навчання у загальноосвітніх середніх школах (liceum) або технікумах (technikum). Ознайомитися з особливостями польської середньої освіти Ви можете в окремих розділах нашого сайту.

Здобувши повну середню освіту, випускники можуть продовжити навчання в університетах, після складення вступних іспитів – матуральні екзамени (matura), аналог українського ЗНО. Діти обов'язково складають екзамени з таких навчальних предметів: польська мова, математика, іноземна мова, навчальний предмет до вибору (інформатика, суспільствознавство, біологія, хімія, фізіологія, фізика, географія, історія, історія музики, історія мистецтва. Випускники мають змогу також обрати для екзамену іноземну мову (англійська, французька, німецька, російська, італійська, іспанська; латинська мова і антична культура) і мови національних меншин (білоруську, литовську, німецьку, українську, кашубську, лемківську). Кожен абітурієнт повинен скласти 4 іспити в письмовій формі (польська мова, математика, іноземна мова і навчальний предмет за вибором) і 2 екзамени – в усній формі (польська та іноземна мова). Випускники шкіл національних меншин додатково складають іспит – перевірка знання мови національної меншини.

Матуральні іспити проводять поетапно. Так, у 2019 р. головна сесія запланована на травень; додаткова сесія – в червні (для дітей, які пропустили основну сесію з поважних причин); повторна сесія для перескладання 1 обов'язкового предмету, не складеного у період першої або другої сесії в усній або письмовій частині – у серпні. У визначених законодавством випадках, екзамени будуть платними. Лауреати і фіналісти шкільних олімпіад з окремих предметів, звільняються від матурального екзамену і отримують вищий бал – 100 %. Освітня реформа запровадила 30 % прохідний бал, необхідний для складення іспиту. ТОбто, учні повинні набрати не менше 30 % балів (з усної та письмової частини) з 3-х обов'язкових предметів і 1 предмету за вибором, щоб отримати документ про складення матуральних іспитів (świadectwo dojrzałości).

Особливості навчання в поліцеальній школі (szkoła policealna)

Особливе місце в системі освіти Польщі займає поліцеальна школа (szkoła policealna), пропонуючи актуальні спеціальності і безкоштовну освіту дорослим. Такі школи створені для людей з середньою освітою і дозволяють отримати диплом, що підтверджуватиме професійну кваліфікацію після складення іспиту.

Вступ відбувається на основі диплому про середню освіту, без складення матуральних іспитів. Процес навчання в такій школі триває від 1 до 2,5 років; форма навчання стаціонарна (зазвичай, заняття відбуваються в другій половині дня) або заочній формі навчання. Випускний екзамен схожий до екзаменів у професійно-технічній школі або технікумі.

Поліцеальна школа дає можливість студентам отримати актуальну професію, час на роздуми про перспективи здобуття вищої освіти в майбутньому. Безумовно, це не заміна вищої освіти, а лише можливість розширити свою спеціалізацію. Трапляється, що польські студенти отримують додаткові кваліфікації в поліцеальних школах, паралельно з основною професією. Також цей навчальний заклад хороша альтернатива додатковим платним курсам післядипломної освіти.

Як вступити до польської школи українцям?

Для вступу українських школярів до польської школи необхідно вивчити польську мову на рівні В1, щоб легко адаптуватися до навчального процесу, знайти спільну мову з вчителями, спілкуватися з однокласниками, познайомитися з новою країною і польською культурою. Адміністрація шкіл, також може проводити співбесіду з майбутнім учнем та його батьками або організувати додатковий іспит.

Умови проживання для учнів польських середніх шкіл

Державні початкові школи Польщі приймають навчатися дітей іноземців, але лише деякі з них пропонують проживання у власних шкільних гуртожитках (інтернатах). Зазвичай, шкільні гуртожитки (інтернати) відкривають для учнів середньої школи або технікуму. Початкові школи з інтернатом створюються на основі певних цінностей (наприклад, католицькі школи) або конкретних умінь учнів (спортивні, художні або військові школи). Інколи державні початкові школи фінансуються регіоном або міжнародними організаціями, тоді всі учні забезпечуються безкоштовними підручниками, проживанням в інтернаті, харчуванням і т.п.

Альтернативою державній початковій школі можуть стати приватні школи-пансіонати, але навчання там, як правило, платне. Крім того, батьки сплачують за проживання, харчування, факультативну освіту (наприклад, уроки додаткової іноземної мови), шкільну форму, підручники, шкільні екскурсії.

У всякому разі, Польща відкрита для Вас і з радістю чекає всіх, хто бажає навчатися!

Ми, команда професіоналів Slavic Languages Center, допоможемо визначитися з навчальним закладом, якісно і швидко вирішимо всі організаційні питання по втіленню Вашої мрії про шкільну освіту за кордоном у реальність!